Κυριακή 27 Μαΐου 11:08      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ελλιπέστατος ο σχεδιασμός και η διαχείριση αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα

Ελλιπέστατος ο σχεδιασμός και η διαχείριση αποβλήτων στη Δυτική ΕλλάδαΕλλιπέστατος είναι ο σχεδιασμός διαχείρισης και επεξεργασίας των αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα, όπως προέκυψε μέσα από τις τοποθετήσεις αρμοδίων παραγόντων στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της "Π" για τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Ακόμα και για τις οργανωμένες δομές δεν υπάρχει σχεδιασμός για την κατάληξη των αποβλήτων (υγρά- λάσπη). Θάλασσες, ποτάμια και αυλάκια γίνονται αποδέκτες των αποβλήτων. Μείζον πρόβλημα η κάλυψη όλων των κατοικίσιμων περιοχών από αποχετευτικό δίκτυο. Κι όλα αυτά όταν υπάρχουν συστήματα ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων για καλλιέργειες, οικιακή χρήση, πυροπροστασία κ.α..

Ιάκωβος Γιαννούλης (ειδικός γραμματέας υδάτων):Οι λάσπες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο λίπανσης των καλλιεργειών. Η γενική γραμματεία υδάτων μέχρι τώρα κοιτάζαμε λύσεις που δεν είχαν στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος. Τα θέματα υδάτων πρέπει να έχουν συνέχεια και ενιαία διαχείριση άσχετα με τις κυβερνητικές αλλαγές. Οι λεκάνες ποταμών έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να τις ομαδοποιήσουμε ώστε να υπάγονται όλες σ’ έναν ενιαίο φορέα διαχείρισης. Έχουμε μονάδες που λειτουργούν σωστά γι’ αυτό κι έχετε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος τόσες γαλάζιες σημαίες. Το πρόβλημα εστιάζετε κυρίως στις μικρές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει έλεγχος για το τι είδους απόβλητα εκβάλουν. Αρχίζουμε μία καινούργια περίοδο διαβουλεύσεων με στόχο την αναμόρφωση τα προβλήματα πρέπει να λυθούν από τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να υπάρξει συνεργασία επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτικών φορέων για να υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα».

Δημήτρης Βαγενάς (καθηγητής τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών): «Πρέπει να δούμε τα απόβλητα σαν ανανεώσιμους πόρους κι όχι ως απόβλητα. Πρέπει οι έλεγχοι να είναι συστηματικοί και αυστηροί διότι όλα αυτά καταλήγουν σε ευαίσθητα οικοσυστήματα της περιφέρειάς μας».

Μάρκος Σκληβανιώτης (Δρ. Χημικός Μηχανικός): Δύο είναι οι βασικοί παράμετροι του θέματος. Το δίκτυο αποχέτευσης και τα εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία στην εγκατάσταση εργοστασίων λυμάτων. Συνήθως υπάρχουν αυξημένες κοινωνικές αντιδράσεις, χρονοβόρα η έκδοση περιβαλλοντικών αδειών και κοινωνικές αντιδράσεις κατά τη λειτουργία. Πρέπει να μας απασχολήσει η βιοεξυγίαναση μέσω του αποχετευτικού δικτύου καθώς μειώνει κατά πολύ το οργανικό φορτίο που φτάνει στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Πηγή ανάκτησης πόρων: ενέργεια (αντλίες θερμότητας),φώσφορο, καθαρισμένο νερό για διάφορες χρήσεις. Συλλογική αντιμετώπιση του προβλήματος. Για παράδειγμα η Πάτρα, το Αίγιο και η Κάτω Αχαϊα δεν μπορούν να βλέπουν το ζήτημα

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης (αναπληρωτής καθηγητής σχολής θετικών επιστημών και τεχνολογίας ΕΑΠ): Θα μας απασχολήσει το θέμα των αποβλήτων Κατά 93% να πηγαίνουν σε κάποιο υδάτινο αποδέκτη; Η φιλοσοφία της επανοχρησιμοποίησης έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον και της αειφορίας. Όλοι οι πόροι να καταναλώνονται στο περιβάλλον αλλά με ασφάλεια. Για παράδειγμα στα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας μας σε τέσσερα έχουμε θέματα επάρκειας. Στη χώρα μας το 85% του νερού πηγαίνει για τη γεωργία, μόνον το 11% για την ύδρευση και το υπόλοιπο στη βιομηχανία κ.α.. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εκροές από των αποβλήτων να μην πηγαίνουν σε κάποιον υδάτινοι αποδέκτη αλλά να αξιοποιούνται για την γεωργία. Επαναχρησιμοποίηση μέσα στις οικίες μας συστήματα θα έρχονται αμφίδρομα από κάποιο βιολογικό καθαρισμό και να δίνουν νερό για όλες τις άλλες χρήσεις πλην της ύδρευσης. Επίσης σε συστήματα πυροπροστασίας κ.α.. Βασικές προϋποθέσεις είναι η βούληση της πολιτείας και η συνεισφορά των επιστημόνων που ασχολούνται με το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Είναι η ώρα να σταματήσουμε να μιλάμε για εκτροπές μεγάλων ποταμών, όπως του Αχελώου, όταν έχουμε όλες αυτές τις εναλλακτικές.

Μιχάλης Κορνάρος (αναπληρωτής καθηγητής τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών): Διαχείριση αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων (βιομάζα) τα οποία μπορούν σταδιακά να αντικαταστήσουν τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους και παράλληλα να εξασφαλίσουμε και την προστασία του περιβάλλοντος. Τα αγροκτηνοτροφικά απόβλητα (ελαιοτριβείων, οινοποιϊων, τυροκομείων, βουστασίων κ.α. όλα χαρακτηρίζονται από μία μεγάλη περιεκτικότητα σε οργανικά στοιχεία. Όλα αυτά καταλήγουν σήμερα στο περιβάλλον με πολύ μεγάλες περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις όταν μπορούν να μετατραπούν σε βιοαέριο. Σήμερα η συμμετοχή της Ελλάδας στην παραγωγή βιοαερίου σε επίπεδο Ευρώπης φτάνει το 0,6%. Θα μπορούσε μία τέτοια μονάδα διαχείρισης αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων να είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ της Πάτρας καθώς και στην περιοχή των Καλαβρύτων, όταν έχουμε τόσες πηγές παραγωγής αποβλήτων τα οποία σήμερα καταλήγουν χωρίς καμία επεξεργασία το περιβάλλον. Στο Τμήμα μας τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε με την αξιοποίηση αυτών των αποβλήτων.

Μιχάλης Λεοτσινίδης (καθηγητής Υγιεινής Τμήματος Ιατρικής): Η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων προϋποθέτει την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Υπάρχουν ομάδες συστατικών που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία (γαστρεντερίτιδες κ.α.) αλλά και στο οικοσύστημα (οξεία και χρόνια τοξικότητα στα φυτά, μόλυνση στα υπόγεια νερά κ.α.). Ακόμα και σε τριτοβάθμια διαδικασία τα συστατικά αυτά παραμένουν σε μεγάλη ποσότητα, μπορεί να έχουμε έως 1000 ιούς. Όταν πετύχουμε να απαλλάξουμε πλήρως τα επαναχρησιμοποιούμενα απόβλητα από το αρνητικό φορτίο κι αυτό μπορεί να ελεγχθεί με τα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου, τότε δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτή την προοπτική.

Χρυσή Καραπαναγιώτη (επίκουρη καθηγήτρια τμήματος Χημείας πανεπιστημίου Πατρών): Τα μικροπλαστικά υπάρχουν σε όλους τους ωκεανούς όπως υπάρχει μία χωματερή και στον πυθμένα του Πατραϊκού . Τα πλαστικά όταν βρεθούν στο περιβάλλον είναι επικίνδυνα. Βρέθηκαν πάνω από 200 θαλάσσιους οργανισμούς σε αλληλεπίδραση με τα πλαστικά. Δεν είναι κάτι μακρινό και δεν αφορά μόνον τους ωκεανούς. Είναι γύρω μας. Δεν θέλουμε τα ψάρια που τρώμε να έχουν τραφεί με πλαστικά.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [11:08:31]