Κυριακή 27 Μαΐου 21:03      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δ. Ελλάδα: Η σαθρή ανάπτυξη οδήγησε στην κρίση

Δ. Ελλάδα: Η σαθρή ανάπτυξη οδήγησε στην κρίσηΑποκαλυπτική για τα βασικότερα μεγέθη της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, είναι η 23η ετήσια έκθεση της DATA RC που παρουσιάστηκε χθες, κατά την έναρξη του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της «Π» στο ξενοδοχείο «Πόρτο Ρίο».
Οπως γράφειο Σωτήρης Παπανδρέου, η μελέτη δίνει μια «ακτινογραφία» των μεγεθών αλλά και τάσεων σε σχέση με το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση, την παραγωγικότητα, τη δυναμική και μετατόπιση των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, τους δείκτες ευημερίας κ.ά.
Σε μια εποχή όπου η ΠΔΕ αναζητά στρατηγικό προσανατολισμό για την επάνοδο σε πορεία ανάπτυξης, η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί βάση τεκμηρίωσης όσων αναζητούν σχετικές πληροφορίες.
Σε μια συνοπτική αποτύπωση των στοιχείων της μελέτης, μπορούμε να αναφέρουμε ότι σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης του ΑΕΠ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας. Επιπλέον ως προς το παραγόμενο ΑΕΠ ανά νομό, παρατηρούμε άνιση ανάπτυξη μεταξύ του Νομού Αχαΐας, ο οποίος κατατάσσεται στην 12η θέση των νομών της Ελλάδας και των Νομών Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, οι οποίοι βρίσκονται στην 33η και 37η θέση αντίστοιχα.
Ο πρωτογενής τομέας συγκεντρώνει το 26,1% των απασχολούμενων της Περιφέρειας. Η παραγωγή λαχανικών και σκαλιστικών φυτών σε αξία ανέρχεται στα 284,62 εκ. ευρώ και αποτελεί το 26,5% της συνολικά παραγόμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα στη Δυτική Ελλάδα. Ακολουθούν τα ζώα με παραγωγή ύψους 202,82 εκ. ευρώ (18,9%), τα ζωικά προϊόντα με παραγωγή ύψους 140,04 εκ. ευρώ (13%) τα φρούτα με παραγωγή ύψους 102,87 εκ. ευρώ (9,6%), κ.ά.
Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
Ο τομέας μεταποίησης και κατασκευών της ΠΔΕ κατατάσσεται 7ος μεταξύ των 13 περιφερειών, παράγοντας το 4,5% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας του τομέα στη χώρα.
Ειδικά για τον Νομό Αχαΐας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κατατάσσεται 7ος μεταξύ των νομών της χώρας, συνεισφέροντας στην παραγωγή της συνολικής ΑΠΑ της χώρας σε ποσοστό 2,2%. Ωστόσο, ο δευτερογενής τομέας είναι αυτός που πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα στην περίοδο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και αυτό μεταφράζεται σε ραγδαία απώλεια οικονομικού δυναμισμού και θέσεων απασχόλησης.
Ο τριτογενής τομέας αποτελεί τον κυρίαρχο τομέα συγκεντρώνοντας το 59,6% των απασχολουμένων (2012) και παράγοντας το 77,8% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα αναφέρεται στους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης. Επιπλέον, η ΠΔΕ σημειώνει μεγάλη ανάπτυξη στους τομείς των μεταφορικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών υγείας, των υπηρεσιών εκπαίδευσης, έρευνας και ανάπτυξης και των παραγωγικών υπηρεσιών.
ΣΑΘΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η συμμετοχή της Περιφέρειας στην επενδυτική δαπάνη κυμαίνεται μεταξύ του 4,4% (το 2000) και του 5,9% (το 2009). Ενώ το ΑΕΠ της Περιφέρειας ακολουθεί μία συνεχώς ανοδική πορεία έως το 2008, η επενδυτική δαπάνη, αν εξαιρέσουμε το έτος 2003, εμφανίζει αξιοσημείωτη στασιμότητα. Με αυτή την έννοια, διαπιστώνουμε και τα σαθρά θεμέλια της ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, που ήταν ανάπτυξη χωρίς επενδύσεις.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:03:48]