Κυριακή 27 Μαΐου 08:28      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Η Εκκλησία γεγονός αληθείας και κοινωνίας

Η Εκκλησία γεγονός αληθείας και κοινωνίαςΗ Εκκλησία (από το ρήμα εκ-καλώ) σημαίνει την σύναξη προσώπων, ως αποτέλεσμα κλήσης-πρόσκλησης.
Οι πρώτοι Μαθητές του Θεανθρώπου Κυρίου είχαν την συνείδηση ότι είναι «κλητοί» από τον Διδάσκαλο και έτσι ήσαν Εκκλησία. Ζουν ως Εκκλησία και όχι ως μία παροδική συνάθροιση.
Στην Εκκλησία αυτή κατά την ημέρα της Πεντηκοστής κατήλθε το Πνεύμα το Αγιο και κατέστη πλέον η ψυχή της. Ετσι «και αυτόν (τον Χριστόν) έδωκεν κεφαλήν υπέρ πάντα τη Εκκλησία, ήτις εστίν το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσιν πληρουμένου» (Εφ. 1,23).
Η σωτηρία πλέον και η κατά χάριν θέωση του μέλους της συντελείται μέσα στο Θεανθρώπινο Σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. «Extra ecclesiam nulla salus», εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία.
Η πραγματικότητα της ανακαινίσεως του ανθρώπου με την παρέμβαση του Παναγίου Πνεύματος είναι η Εκκλησία.
Οταν μιλάμε για ανακαίνιση της ζωής δεν εννοούμε ούτε μία ηθική βελτίωση ούτε μία νομική αποκατάσταση του ανθρώπου, αλλά ένα γεγονός λυτρώσεως και σωτηρίας. Ο Μ. Βασίλειος λέγει χαρακτηριστικά: «Της χάριτος άνωθεν εξ ουρανού παρά του Σωτήρος επί την Εκκλησίαν εκχεομένης, εικότως μεταλαμβάνουσι της ασωμάτου και πνευματικής χορηγίας αι των αγίων ψυχαί» (PG 30, 116C).
Αυτή η Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτή είναι το Σώμα του Χριστού. Ο Χριστός είναι η «κεφαλή» της και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα μέλη της.
Η Εκκλησία είναι γεγονός αληθείας και ζωής. Η αλήθειά της είναι η Αυτοαλήθεια, δηλαδή ο Θεάνθρωπος Κύριος και η ζωή της είναι η πραγμάτωση της αλήθειας αυτής. Επομένως η Αγία μας Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας της αποκαλυφθείσης αληθείας. Τα πιστά μέλη της Εκκλησίας δεν είναι αυτά, τα οποία παράγουν το Σώμα, την Εκκλησία. Αντιθέτως, η Εκκλησία είναι αυτή, η οποία γεννά τα τέκνα της, τους πιστούς Ορθοδόξους Χριστιανούς μέσα στον χώρο της καθολικής αληθείας. Ετσι κάθε πιστό μέλος της ως γνήσιο τέκνο της είναι δυνατόν να κατέχει την όλη αλήθεια και να την εκφράζει προς πάσαν κατεύθυνση.
Για τον λόγο αυτό η ατομική θρησκευτική ζωή και αρετή έξω από την καθολικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν συνιστά εκκλησιαστικότητα και αγιότητα.
Αυτό, το οποίο συμβαίνει στην Εκκλησία είναι η μεταβολή του τρόπου υπάρξεως της ανθρωπίνης φύσεως. Ο άνθρωπος ο εκκλησιαστικός, ενώ παραμένει φύση κτιστή, μέσω της προσευχής και της μετοχής στην Θεία Ευχαριστία, ενώνεται με τον Θεάνθρωπο Κύριο, όπως ακριβώς ενώθηκε η κτιστή σάρκα του ακτίστου Λόγου του Θεού Πατρός με την θεότητα. Ετσι λαμβάνει τη δυνατότητα να εκφράζει παντού και πάντοτε το «θέλω» του Θεού μέσα από το «θέλω» της Εκκλησίας, ως Σώματος Χριστού.
Αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν οι Αγιοι και μάλιστα οι Αγιοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Με τον θείο φωτισμό, τον εν Χριστώ βίο τους και την διδασκαλία τους εξέφρασαν την καθολική εμπειρία της Εκκλησίας. Την εμπειρία, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο στην γνώση του αληθινού Θεού και στην εν Χριστώ σωτηρία.
Επειδή, λοιπόν, η Εκκλησία η Ορθόδοξος είναι ο θεματοφύλακας της αποκαλυφθείσης αληθείας, πρέπει ο άνθρωπος να ανατρέχει σ' αυτήν, να εντάσσεται σ' αυτήν και να γίνεται κοινωνός του αληθινού νοήματός της, το οποίο θα γίνεται τρόπος ζωής και πορεία προς τη λύτρωση.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:28:39]