Πέμπτη 24 Μαΐου 22:55      14°-27° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Παρατείνεται η υλοποίηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Παρατείνεται η υλοποίηση επενδύσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεωνΣύμφωνα με ανακοίνωση της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμματων, γίνεται γνωστό ότι η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων του προγράμματος «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων» δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31/12/2015, βάσει τροποποίησης του προγράμματος που υπέγραψε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης.
Επίσης, απεντάσσονται από το πρόγραμμα τα έργα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί μέχρι την 30/06/2015 και ώρα 24:00, από πλευράς δικαιούχου, είτε αίτημα επαλήθευσης - πιστοποίησης ή αίτημα για λήψη προκαταβολής ή οποιαδήποτε αίτημα τροποποίησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, είτε έγγραφη γνωστοποίηση της συµβασιοποίησης δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης ή του αιτήματος προς τον δανειοδότη (τραπεζικό ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα) για τη λήψη δανείου έναντι εκχώρησης της επιχορήγησης.
Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις και παρατείνονται μέχρι τις 31/12/2015 έργα των οποίων η ένταξη οριστικοποιείται μετά από υποβολή και εξέταση αιτημάτων θεραπείας.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:55:13]