Παρασκευή 25 Μαΐου 09:58      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πρόταση Οικονομικού Προγράμματος ως βάση νέας διαπραγμάτευσης

Πρόταση Οικονομικού Προγράμματος ως βάση νέας διαπραγμάτευσηςΕπέλεξα σήμερα να χωρίσω την σημερινή μου ομιλία σε δύο ενότητες. Η μία θα
ασχοληθεί πρακτικά με την οικονομική κρίση της χώρας, τα εργαλεία
αντιμετώπισής της και κύρια με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο διαπραγμάτευσης με
τους πιστωτές της. Η άλλη θα ασχοληθεί με την γενικότερη οικονομική,
κοινωνική και, κύρια, πολιτική κρίση πού έχει βυθίσει την πατρίδα μας σε
ιστορική παρακμή.
Είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι τα τεκτονικά κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα που
αναδείχθηκαν μέσα από τη διεθνή οικονομική κρίση ανέδειξαν και τη καθολική
αδυναμία διαχείρισής τους από τα παραδοσιακά κέντρα εξουσίας. Σε πολύ
μεγάλο βαθμό η αδυναμία αυτή φάνηκε στην Ελλάδα και επιβάρυνε την οικονομική
κρίση που νομοτελειακά έπληξε την χώρα. Δεν είναι ούτε τολμηρό ούτε
υπερβολικό να υποστηριχθεί ότι η χώρα έχει ουσιαστικά πτωχεύσει, με ένα
κράτος σε πλήρη αδυναμία να επιτελέσει το έργο του, με μια πραγματική
οικονομία σε μακρά αδράνεια και με την κοινωνία σε κατάσταση απόγνωσης.
Υπάρχει, παράλληλα, μία σαφής και ξεκάθαρη έλλειψη κατεύθυνσης και
προορισμού την κρίσιμη αυτή περίοδο, ενώ ακόμα και πριν λίγο καιρό, η
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων γινόταν αποσπασματικά, απαντώντας σε τρέχουσες
επιταγές και ανάγκες, χωρίς να αντανακλά έναν ολοκληρωμένο και στρατηγικό
σχεδιασμό. Η σημερινή κυβέρνηση, τέλος, πέραν της απειρίας αλλά και της
παντελούς έλλειψης σχεδίου και εσωτερικού συντονισμού, βρίσκεται παγιδευμένη
σε μία αδιέξοδη κατάσταση πού της την κληροδότησαν οι κυβερνήσεις από το
2010 μέχρι το 2014, όπου οι πολιτικές λύσεις δεν αρκούν απέναντι σε ένα
αμιγώς οικονομικό πρόβλημα. Χρειάζονται πρακτικές, ουσιαστικές και βιώσιμες
λύσεις που θα είναι τεκμηριωμένες και θα απαντούν άμεσα στις οικονομικές
ανάγκες του τόπου μας αλλά και στη δυναμική της παγκόσμιας κοινότητας.
Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα που να αντανακλά όλα όσα ως
χώρα έχουμε πετύχει, τα αίτια όσων μέτρων δεν έχουν αποδώσει, τις
στρεβλώσεις που είναι απολύτως αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε και τις πρακτικές
- τακτικές κινήσεις ώστε να ξεπεράσουμε τις απόψεις που μπορεί να έχει ο
οποιοσδήποτε για κάθε ειδικό τομέα της οικονομίας, προχωρώντας σε μία
ολιστική στρατηγική προς όφελος όλης της οικονομίας.
Με την εφαρμογή των προηγούμενων μνημονίων, οι κυβερνήσεις, με δική τους
επιλογή, επέβαλαν μέτρα λιτότητας που δεν άφηναν κανένα περιθώριο για
ανάπτυξη. Πιστεύω βαθειά ότι η λιτότητα μπορεί να συνυπάρξει με την
ανάπτυξη, εφόσον η εφαρμογή και τήρηση των μέτρων γίνει με ορθολογικό τρόπο
"νοικοκυρέματος" που να μην καννιβαλίζει τελικά την ανάπτυξη. Μπορεί και
πρέπει να καταρριφθεί η αντίληψη ότι η λιτότητα και η ανάπτυξη είναι
αντικρουόμενες έννοιες. Βασικός άξονας ενός νέου προγράμματος πρέπει να
είναι συνεπώς η εξισορρόπηση μέτρων δημοσιονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης.
Το ζητούμενο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να χωρίζεται σε δύο βασικές
κατευθύνσεις: τα βραχυπρόθεσμα και μέσο-μακροπρόθεσμα μέτρα. Πιο αναλυτικά,
τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα σε ένα πρόγραμμα 100
ημερών που θα αποτελέσει ένα «ηλεκτροσόκ κινήτρων», περιλαμβάνοντας
ενδεικτικά ανάμεσα σε άλλα:
* Μηδενικό φορολογικό συντελεστή για νεοφυείς επιχειρήσεις για διάστημα
τουλάχιστον 5 ετών
* Φόρο 12,5% για όλες τις επιχειρήσεις
* Άμεση απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη μίας επιχείρησης και
των πάσης φύσεως αδειοδοτήσεών της
* Άνοιγμα όλων των επαγγελμάτων ανεξαιρέτως με διάταξη νόμου
* Μείωση του κόστους παραγωγής και γενικότερα λειτουργίας των
βιομηχανιών της ελληνικής περιφέρειας με καθιέρωση λειτουργικών ενισχύσεων,
κατάργηση πλήθους μη ανταποδοτικών τελών κι επιβαρύνσεων και μείωση του
χρηματοοικονομικού κόστους
* Ενίσχυση ευπαθών και δυναμικών κλάδων της μεταποίησης, με ταυτόχρονη
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών και περιφερειών της χώρας
* Εφαρμογή αναπτυξιακού νόμου που θα παρέχει επενδυτικά κίνητρα
ιδιαίτερα για την υλοποίηση επενδύσεων στη μεταποίηση με ειδικά προγράμματα
ενίσχυσης της μεθοριακής βιομηχανίας, δηλ. με έμφαση στις ευαίσθητες
περιοχές όπως την Ήπειρο και την Δυτική Μακεδονία, όπως και κίνητρα για
χρήση τεχνολογικά εξελιγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού
* Θέσπιση νομοθετικών αλλαγών για τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας
της βιομηχανίας
Για να εφαρμοστούν ορισμένα από τα μέτρα αυτά, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρξει
άμεση διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συζητηθεί η άρση
περιορισμών για τον ανταγωνισμό και την κρατική βοήθεια.
Το νέο πακέτο μεταρρυθμίσεων που αφορά τα μέσο-μακροπρόθεσμα μέτρα θα είναι
μέρος μίας νέας δανειακής σύμβασης η οποία θα προβλέπει ένα δανεισμό της
τάξεως των 30-50 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αφορούν την κάλυψη των
σημερινών αναπτυξιακών αναγκών της Ελλάδος (δημόσιες επενδύσεις, εργαλεία
για την παροχή κινήτρων σε επιχειρηματίες και προγράμματα επανένταξης
ανέργων, άμεση εξόφληση όλων των οφειλών του δημοσίου στους προμηθευτές του)
και θα αποτελέσουν καταλύτη πραγματικής ανάπτυξης - ικανής να αποπληρώσει με
συνέπεια τις δανειακές υποχρεώσεις σε βάθος χρόνου μέσα από την ουσιαστική
διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Για να το πετύχουμε αυτό, είναι αναγκαία η επιμήκυνση της ωρίμανσης των
δανείων για 50 χρόνια, καθώς και το πάγωμα αποπληρωμής τοκοχρεωλυσίων για 8
έτη. Παράλληλα, θα πρέπει να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρόνο, αλλά
με μεγαλύτερη επιείκεια για τα πρώτα 2 χρόνια λόγω των ειδικών συνθηκών της
οικονομίας.
Προϋπόθεση θα είναι σαφώς η σύμφωνη γνώμη των θεσμών αλλά και της
πλειοψηφίας των πολιτικών κομμάτων της χώρας μας που θα πρέπει να εγγυηθούν
την τήρηση μιας τέτοιας συμφωνίας έτσι ώστε αυτή να καταλήξει σε μία
ουσιαστική και μακρόπνοη συνεργασία με τους πιστωτές σε πνεύμα εμπιστοσύνης
και αξιοπιστίας.
Η υλοποίηση αυτού του νέου μοντέλου οικονομικής ανάκαμψης θα πρέπει να
περιλαμβάνει τον ορισμό εξειδικευμένων και υπερκομματικών υπευθύνων, οι
οποίοι και θα αποτελέσουν το κεντρικό όργανο παρακολούθησης και συντονισμού
του έργου. Παράλληλα, κάθε Υπουργείο θα φιλοξενεί μία ανεξάρτητη ομάδα
τεχνοκρατών που θα βοηθούν τους δημόσιους λειτουργούς στην διεκπεραίωση του
έργου τους για όση περίοδο χρειάζεται να υλοποιηθεί το νέο οικονομικό
μοντέλο. Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονισθεί ότι όλα τα επιμέρους
μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να στηρίζονται στην εμπειρία του δημόσιου
προσωπικού και στην παροχή σ' αυτό αξιακών κινήτρων για την ενεργοποίηση και
συμμετοχή του ώστε να εξασφαλισθεί και η απαραίτητη συναίνεσή του στο
συνολικό έργο.
Πιστεύουμε ότι το προτεινόμενο ολοκληρωμένο Οικονομικό Πρόγραμμα μπορεί να
αποτελέσει βάση μίας νέας διαπραγμάτευσης αλλά και μίας εκ βάθρων δίκαιης
και ουσιαστικής οικονομικής ανάπτυξης ικανής να οδηγήσει σε κοινωνική πρόοδο
και ασφάλεια.
Είναι βαθειά μου πεποίθηση, πού την εκφέρω δημόσια από το 2009, ότι μόνο ένα
τέτοιο αξιόπιστο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα μπορεί να αποφέρει τη μέγιστη
δυνατή ευελιξία από πλευρά των θεσμών, ώστε να προχωρήσει επιτέλους η χώρα
μας μπροστά, αφήνοντας βαρίδια και κόκκινες γραμμές που τελικά προστατεύουν
ιδεοληψίες του χθες και όχι το αύριο της κοινωνίας μας.
Η ευημερία μιας χώρας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό μοντέλο
πού έχει επιλέξει και από την ενσυνείδητα επιλεγμένη σύνθεση εκείνων των
εσωτερικών του στοιχείων πού οδηγούν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα στοιχεία αυτά,
πού είναι παράλληλα και εργαλεία δουλειάς, είναι η δομή και λειτουργία του
κράτους, η παιδεία, η εργασία, το χρηματοπιστωτικό σύστημα, η
επιχειρηματικότητα, η βιομηχανία, η ενέργεια και το περιβάλλον, η οργάνωση
του αγροτικού τομέα, η ναυτιλία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Κανένα όμως
οικονομικό μοντέλο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δεν
βασίζεται σε βασικές αξίες της δημοκρατίας, στη δικαιοσύνη, στην εντιμότητα,
στη διαφάνεια, στην αλληλεγγύη, στην ασφάλεια, στην αξιοκρατία, στην
αριστεία, στην προβολή θετικών προτύπων δημιουργίας και προόδου, στον
σεβασμό στην διαφορετικότητα, στη φερεγγυότητα και στη λογοδοσία. Όλες όμως
αυτές οι αξίες μπορούν να συντηρηθούν μόνο σε μια κοινωνία πού στηρίζεται
στη λειτουργία θεσμών και στην τήρηση γενικά αποδεκτών διαδικασιών
δεσμευτικών για όλους τους πολίτες.
Το οικονομικό μοντέλο εξάλλου είναι αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα πρέπει να
στηρίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο αναφοράς, επιλεγμένο μέσα
από κοινωνική διαβούλευση, πού να οδηγεί στην υλοποίηση ενός τελικού στόχου,
του οράματος πού έχει επιλέξει μια κοινωνία για το μέλλον της. Κοινωνίες
χωρίς οράματα είναι καταδικασμένες σε στασιμότητα κι αφανισμό.
Σήμερα, η χώρα μας βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο όπου καλούμαστε να
πορευτούμε σ' ένα νέο μονοπάτι πού θα χρειαστεί να ανοίξουμε εμείς οι ίδιοι
αφού πρώτα κατανοήσουμε περισσότερο το τι πήγε λάθος παρά το ποιοι μας
οδήγησαν στο λάθος. Να κατανοήσουμε ποια κοντόφθαλμα στερεότυπα και
παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές μας κρατούσαν πίσω λειτουργώντας σαν
τροχοπέδη στην εξέλιξη.
Τό νέο αναπτυξιακό πρότυπο πού σε γενικές γραμμές σας περιέγραψα, είναι
βασισμένο στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, της νομοθετικής σταθερότητας
και της ανταγωνιστικότητας, στην ορθολογική ανασυγκρότηση της παραγωγικής
μας βάσης, στην άρση των στρεβλώσεων και των εμποδίων στην ανάπτυξη
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, στην εξωστρέφεια, στην απενοχοποίηση της
επιχειρηματικότητας, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των Ελλήνων και
στην σφυρηλάτηση της αναγκαίας συλλογικής κοινωνικής αλληλεγγύης που να
εξισορροπεί τις αντιθέσεις και να διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή.
Προτείνεται δηλαδή ένας νέος Καταστατικός Χάρτης πού να εγγυάται την εύρυθμη
λειτουργία του κράτους και των θεσμών, την θεσμική μνήμη και την ισονομία.
Παράλληλα, όμως, θα πρέπει ασυμβίβαστα να υπηρετήσουμε τις αξίες σμιλεύοντας
ένα καινούργιο όραμα για τη χώρα μας, κοινό για όλους τους πολίτες, χωρίς
αποκλεισμούς, χωρίς κοντόφθαλμα στερεότυπα και διχαστικές ιδεολογικές
σημάνσεις, χωρίς ανασφάλειες και ταμπού, με έναν συνδιασμό τόσο παραδοσιακών
όσο και σύγχρονων εργαλείων, αντιλήψεων και ιδεών, με κινητήριο δύναμη τον
άνθρωπο, τον πολίτη. Να επαναπατρίσουμε αυτοδύναμα, χωρίς πάτρωνες, με
συνείδηση περηφάνιας, την χαμένη ελληνικότητά μας, την εθνική μας συνείδηση,
το μέτρο και τον τρόπο του βίου των Ελλήνων, την αξιοπρέπεια, την
αξιοπιστία, το ήθος, την ιερότητα της πολιτικής. Να πιστέψουμε ότι την
ιστορία την κινούν οι αξίες κι όχι οι ανάγκες, να πιστέψουμε με έντιμο
συμβιβασμό στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και στην έννοια της
διαφοράς σαν στοιχείου γονιμότητας κι όχι αντιπαλότητας και να απορρίψουμε
την ιδεολογία της ευκολίας πού στερεί τις κοινωνίες από το μέλλον τους.
Κάποτε όραμα ήταν επιπόλαιοι μεγαλοϊδεατισμοί, ή η ανάγκη επιβίωσης και ίσως
ανάδειξης μέσα από δίχτυα προστασίας τρίτων. Σήμερα όραμα θα έπρεπε να είναι
όχι μόνο η ισότιμη παρουσία και λειτουργία μας στη παγκόσμια κοινότητα και,
κύρια, στην ευρωπαϊκή γειτονιά μας πού να αποτελεί ξανά πηγή έμπνευσης για
τους λαούς με προστασία της ασφάλειας και της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά
και η σταθερή αξιοποίηση των ιστορικών συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων πού
είναι ο πολιτισμός, η παιδεία και το αξιακό μας σύστημα σε συνδυασμό με την
υιοθέτηση καινοτόμων σύγχρονων τεχνολογικών προσεγγίσεων και βέλτιστων
διεθνών πρακτικών στη δημόσια λειτουργία πού πρέπει να είναι επιτελική,
αποτελεσματική και χωρίς παρεμβατικές εκτροπές, αλλά και με ορθολογική και
συγκροτημένη ανάδειξη και υπεράσπιση του γεωπολιτικού ρόλου της Ελλάδας. Η
σημερινή παρακμή της πατρίδας μας και η διεθνής της ταπείνωση μπορεί να
μετατραπεί σε μια νέα εθνική περηφάνια μέσα από την πίστη σε ένα σύνθετο
όραμα πού μόνο αυτό μπορεί να αποτρέψει τον οριστικό της αφανισμό και να
δημιουργήσει μέλλον τόσο για τα παιδιά μας πού είτε τα έχουμε ακόμα κοντά
μας είτε τα περιμένουμε να γυρίσουν από την σύγχρονη μετανάστευσή τους, όσο
και για τις επόμενες γενιές των Ελλήνων.
Αυτά είναι πράγματα αδύνατα θα έλεγε εύκολα κανείς, κουρασμένος από μια
παράλογη πορεία και με αμβλυμένα εθνικά ερεθίσματα. Είναι απολύτως δυνατά
λέμε εμείς, η γενιά του Πολυτεχνείου και της Νομικής Σχολής. Δώσαμε τότε το
πρώτο δείγμα γραφής φέρνοντας πίσω την ελευθερία και στήνοντας την Γ'
Ελληνική Δημοκρατία πού στη συνέχεια εμείς οι ίδιοι την υπονομεύσαμε και την
απαξιώσαμε. Έχουμε ιστορική ευθύνη να επανορθώσουμε κι εμείς οι ίδιοι
άνθρωποι να φτιάξουμε μια Νέα Μεταπολίτευση. Να βάλουμε τον θεμέλιο λίθο της
Δ' Ελληνικής Δημοκρατίας στη οποία να εξασφαλίσουμε μια ασύγκριτα μεγαλύτερη
διάρκεια. Είναι απολύτως δυνατά λέμε εμείς, αν πιστέψουμε ξανά στις δικές
μας δυνάμεις, αν εγκαινιάσουμε μια νέα κοινωνική διαβούλευση, έναν διαρκή
διάλογο με τους πολίτες αυτής της χώρας πού διψούν για μια νέα ειλικρινή
επικοινωνία και για τη ζεστασιά μιας νέας ανθρώπινης σχέσης με την
συναντίληψη ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο με
ηγεσίες, μέτρα, συνταγές και μυαλά του μεταπολεμικού ή και του
μεταπολιτευτικού μας χθες. Η νέα μας ιστορική απόφαση πρέπει να είναι
ενσυνείδητη επιλογή με την επίγνωση ότι η εθνική αυτή προσπάθεια είναι
μακροχρόνια και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την συνέπειά της στην
τήρηση όλων αυτών των αρχών και προϋποθέσεων. Είναι απολύτως δυνατά λέμε
εμείς, γιατί, όπως έλεγε ο Νέλσων Μαντέλα «... κάτι μπορεί να φαίνεται
αδύνατο να γίνει, μέχρις ότου γίνει».
Οφείλουμε, λοιπόν, να φτιάξουμε από τα ερείπια μια νέα Ελλάδα, όχι τόσο για
εμάς, όσο για τα παιδιά μας.

Ομιλία του Γιάννου Γραμματίδη, επίτιμου προέδρου του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου & προέδρου ΟΔΕΠ, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, την Κυριακή 6/6/2015Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:58:08]