Κυριακή 20 Μαΐου 21:01      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


AWARD: Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων

AWARD: Πρόγραμμα αξιοποίησης των γεωργικών πλαστικών αποβλήτωνΟ Δήμος Ήλιδας διοργανώνει συνάντηση Στρογγυλής Τράπεζας (Round Table Meeting), στο πλαίσιο συμμέτοχης του σε Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013 με τίτλο: “Αξιοποίηση των Γεωργικών Αποβλήτων για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Περιφερειακή Ανάπτυξη” (AWARD: Agricultural Waste valorisation for a competitive and sustainable Regional Development), το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 5 εταίρους (Ιταλία: Πανεπιστήμιο Μπάρι, IFOA, Περιφέρεια Μπαρλέττα-Άντρια-Τράνι (ΒΑΤ), Ένωση Αγροτών Πούλια, Ελλάδα: Innopolis).
Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, καθώς αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και υπηρεσιακά στελέχη φορέων με αρμοδιότητες στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων.
Θέμα συζήτησης αποτελεί η διευκρίνηση από ελληνικής πλευράς, των προθέσεων, προγραμματισμού και των δυνατοτήτων σχετικά με τους τρόπους ελέγχου, διαχείρισης, ανακύκλωσης των αγροτικών πλαστικών αποβλήτων (φιλμς, φαρμάκων, σάκων λιπασμάτων κ.λπ.) καθώς και τρόπων ελέγχου & διαχείρισης των σχετικών εισροών - εκροών στο πλαίσιο του έργου ΑWARD. Θα συζητηθούν ειδικότερα το πρόβλημα της ανακύκλωσης των αγροτικών αποβλήτων από τη σκοπιά όλων των εμπλεκόμενων μερών, το ζήτημα της καύσης, καθώς και μοντέλα διαχείρισης.
Η συνάντηση θα λάβει χώρα την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2014 στις 10:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Μεγάρου του Δήμου Ήλιδας στην Αμαλιάδα. Το πρόγραμμα εργασιών ολοκληρώνεται στις 14:00 μ.μ.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:01:27]