Κυριακή 27 Μαΐου 13:18      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΑΝΕΚ: Βελτιωμένα οικονομικά στοιχεία

ΑΝΕΚ: Βελτιωμένα οικονομικά στοιχείαΒελτιωμένα οικονομικά στοιχεία παρουσίασε η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ (ΑΝΕΚ) βάσει των αποτελεσμάτων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 , που ανακοίνωσε χθες.
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθε σε ευρώ 27,2 εκατ. έναντι ευρώ 29,2 εκατ. με 6% λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 23,7 εκατ. έναντι ευρώ 26,6 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014.

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2015 ανήλθαν σε κέρδη 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2014, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,5 εκατ. ευρώ.
Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των καυσίμων, και διαμορφώθηκε σε ευρώ 25,7 εκατ. από ευρώ 32,3 εκατ., ενώ σε επίπεδο Εταιρείας μειώθηκε σε ευρώ 22,5 εκατ. από ευρώ 29,1 εκατ.
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου για το α’ τρίμηνο του 2015, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 1,2 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 6,2 εκατ., ενώ για τη Μητρική διαμορφώθηκαν σε ζημιές ευρώ 0,8 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 5,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014.

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τέλος, βελτιωμένα εμφανίζονται και τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2015, τα οποία ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 8,9 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,4 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 8,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.
Η διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε συμφωνία για εκναύλωση πλοίου σε εταιρεία του εξωτερικού κατά τη θερινή περίοδο, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται να επιτευχθεί συμφωνία με τις δανείστριες τράπεζες σχετικά με την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής.

Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στη Δυτική Ελλάδα και την Ηπειρο, αντιπρόσωπος και ναυτικός πράκτορας της ΑΝΕΚ είναι το ταξιδιωτικό γραφείο Μπακόλιας & Σία ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο EUROLINE Shipping & Cargo LTD, που λειτουργεί από το 1999 στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.
Το 2006 ο Σταύρος Μπακολιάς έγινε εμπορικός αντιπρόσωπος - ναυτικός πράκτορας της ANEK LINES στην Ηγουμενίτσα, ενώ το 2013 απέκτησε την κεντρική πρακτόρευση της ANEK LINES και στην Πάτρα. Εξυπηρετεί δρομολόγια εξωτερικού από Πάτρα & Ηγουμενίτσα για Ανκόνα, Βενετία και Μπάρι.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:18:48]