Δευτέρα 28 Μαΐου 13:05      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ρυθμίσεις οφειλών στο δήμο ως 26 Ιουνίου, αλλιώς ένδικα μέσα...

Ρυθμίσεις οφειλών στο δήμο ως 26 Ιουνίου, αλλιώς ένδικα μέσα...Προθεσμία μέχρι την 26η Ιουνίου έχουν οι πολίτες που είναι υπόχρεοι απέναντι στον Δήμο Πατρέων για να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις οφειλές τους έως και 100 δόσεις. Οσοι δεν το πράξουν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ένδικα μέσα. Περίπου 350 δημότες έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.
Ο Δήμος έχει ενημερώσει τους δημότες -ιδιώτες και επαγγελματίες- για τις διατάξεις του Ν.4321/2015 και τη δυνατότητα που έχουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα ρύθμισης των βεβαιωμένων έως τις 26 Μαΐου 2015 οφειλών τους.
Ενημέρωσε επίσης στη συνέχεια για την παράταση της προθεσμίας έως 26 Ιουνίου 2015 υποβολής αιτήσεων και καταβολής της προβλεπόμενης προκαταβολής στη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών έως 26 Μαΐου 2015 οφειλών, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διαδικασία από τους υπόχρεους. Τα πλεονεκτήματα από την υπαγωγή τους στη ρύθμιση είναι ότι αποδεσμεύεται η ενημερότητά τους, διαγράφονται οι ανάλογες προσαυξήσεις προς όφελός τους, και ρυθμίζονται οι οφειλές τους έως και 100 δόσεις.
Από τον Δήμο ανακοινώθηκε ότι «η Βεβαιωτική και η Ταμιακή Υπηρεσία του εξάντλησαν και θα συνεχίσουν να εξαντλούν μέχρι και τις 26 Ιουνίου 2015 -καταληκτική ημερομηνία του νόμου- κάθε δυνατότητα προκειμένου να ενταχθεί το σύνολο των υπόχρεων που το επιθυμούν με αίτησή τους στις διατάξεις του ρυθμιστικού νόμου».
Επίσης, η Οικονομική Διεύθυνση υπενθυμίζει την υποχρέωση της συνέπειας που πρέπει να επιδείξουν οι πολίτες στην καταβολή των δόσεων που με αίτησή τους αποδέχθηκαν, προς αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων με επαναφορά των αρχικών βεβαιώσεων με το σύνολο των προσαυξήσεων.
Ταυτόχρονα η Οικονομική Διεύθυνση ενημερώνει όλους τους οφειλέτες του Δήμου ότι «μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας του ρυθμιστικού νόμου, δηλαδή την 26η Ιουνίου 2015, είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στη χρήση όλων των εκ του νόμου προβλεπομένων ενδίκων μέσων αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών».Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:05:00]