Τετάρτη 23 Μαΐου 23:45      15°-31° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Συμβουλευτική για Φορείς παροχής υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας

Συμβουλευτική για Φορείς παροχής υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδαςΜε απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ως συντονιστής) και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-ΕΑΠ (ως φορέας εταίρος) ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου 1.2.α/13 «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης της χώρας».
Περιοχές παρέμβασης είναι οι επτά (7) ελληνικές περιφέρειες με την υψηλότερη πληθυσμιακή συγκέντρωση μεταναστών, δηλαδή οι περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας.
‘Ερευνες έχουν δείξει ότι οι αλλοδαποί χρησιμοποιούν σπανιότερα υπηρεσίες υγείας σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας (31% έναντι 45% του γηγενή πληθυσμού).
Σημαντικό παράγοντα αποτελεί το ίδιο το προφίλ τους , που εξαιτίας της κουλτούρας, της θρησκείας ή της κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητάς τους απέχουν πολύ από της συμβατικές βιοϊατρικές κατηγοριοποιήσεις του δυτικού κόσμου.

Ως αποτέλεσμα, απαιτείται ειδική διαπολιτισμική συμβουλευτική παρέμβαση για την άρση στερεοτύπων και επιφυλάξεων.
Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής, φορείς παροχής υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας θα αποτελούν τη βάση για το έργο 1.2.α/13, όπου επιλεγμένοι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές θα παρέχουν υπηρεσίες μεσολάβησης δια ζώσης, τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά. Προβλέπεται καταγραφή των περιπτώσεων διαμεσολάβησης με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών και την εξαγωγή συμπερασμάτων για μελλοντική βελτίωση της εξυπηρέτησης.
Για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής συνέργειας, το έργο 1.2.α/13 θα συνδεθεί με το Μητρώο Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών και τη διακρατική ηλεκτρονική πλατφόρμα SONETOR.
Η διασύνδεση αυτή θα εμπλουτίζεται και θα είναι μια δυναμική, ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας με συναφείς φορείς, ΜΚΟ και συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων των συλλόγων μεταναστευτικών κοινοτήτων και των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ).
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 1.2/13: «Ευαισθητοποίηση κοινωνίας υποδοχής σε θέματα που άπτονται της ένταξης των μεταναστών – ενδυνάμωση των νομίμως διαμενόντων π.τ.χ.» της Προτεραιότητας 1 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Ελλάδα (ΕΤΕ) «Υλοποίηση Δράσεων για την Πρακτική Εφαρμογή των Κοινών Βασικών Αρχών για την Πολιτική Ένταξης των Μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».


                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
      
Το Έργο 1.2.α/13 με τίτλο: «Προώθηση της Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε φορείς που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες μεταναστών, καθώς και σε μονάδες – κέντρα απεξάρτησης της Χώρας» συγχρηματοδοτείται κατά 95% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 5% από Εθνικούς ΠόρουςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:45:39]