Κυριακή 27 Μαΐου 08:42      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Καινοτομία, όραμα και εξέλιξη

Καινοτομία, όραμα και εξέλιξηΤης Αντωνίας Ρηγάτου
arigatou@pelop.gr

Η Intermedi@KT είναι στο πλευρό εκατοντάδων νέων, φοιτητών, άνεργων και νέων εργαζομένων που θέλουν να εξελίξουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους μέσω των άτυπων μορφών μάθησης και εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και όχι μόνο.

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται η Intermedi@KT είναι η νεανική επιχειρηματικότητα, «active citizenship», τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, οι εναλλακτικές άτυπες μορφές μάθησης και εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι διάφορες μορφές τέχνης στη διακρατική διάδοση κουλτούρας και εκπαίδευσης.

ΟΙ ΝΕΟΙ
Στα προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν νέοι από 18 έως 35 ετών (αν και αυτό μπορεί αν αλλάξει ανάλογα με το αντικείμενο) είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αρχιμανδρίτης.
Επίσης ανέφερε ότι τo Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό, για το χρονικό διάστημα 2014-2020.
Στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Μέσω του Erasmus+ πάνω από 4 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να σπουδάσουν, να επιμορφωθούν, να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα καθώς και να συμμετάσχουν σε δράσεις εθελοντισμού στο εξωτερικό.
Το Erasmus+ στον τομέα της νεολαίας, αναμένεται να βοηθήσει τους νέους, μέσω των ανταλλαγών και του εθελοντισμού, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις προοπτικές της απασχόλησης και ταυτόχρονα να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και να ενισχύσουν την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Επιπλέον, οργανισμοί νεολαίας και εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας θα μπορούν να αναπτύξουν νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις στη μάθηση, να συνεργαστούν με οργανισμούς που εδρεύουν στο εξωτερικό και να μοιραστούν καλές πρακτικές.


ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Τον Ιούνιο προγραμματίζεται ταξίδι στη Ρουμανία, στην πόλη Targu-Jiu. Στόχος του έργου με τίτλο «Steps to a Career» είναι να εκπαιδεύσει 24 νέους, να τους συμβουλεύσει και να τους καθοδηγήσει σχετικά με την ανεργία και τους άνεργους νέους ή τους νέους που αναζητούν εργασία, μέσω της συμμετοχής σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός συνόρων.
Να αναπτύξουν δηλαδή τις βασικές ικανότητες και δεξιότητές τους καθώς επίσης και να πληροφορηθούν για τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας καθώς και τις ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτικών ασκήσεων που μπορεί να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή.
H διαμονή και διατροφή καλύπτονται κατά 100% από το πρόγραμμα Erasmus +. Το πρόγραμμα επίσης θα καλύψει και 275€ των εξόδων ταξιδίου και θα υπάρχει κόστος συμμετοχή για το σεμινάριο της τάξης των 30€
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να στείλουν e-mail ενδιαφέροντος συνοδευόμενο από το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@intermediakt.org με τίτλο «Steps to a Career».
Την Intermedi@KT μπορείτε να την βρείτε στην ιστοσελίδα της www.intermediakt.org καθώς επίσης και :
Facebook: https://www.facebook.com/InterMediaKT
Twitter: https://twitter.com/InterMediaKT
YouTube: http://www.youtube.com/intermediaktOrg/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/3015701
Flickr: https://www.flickr.com/photos/intermediakt/sets/Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:42:11]