Τρίτη 22 Μαΐου 19:08      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πανελλαδικές 2015: Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Πανελλαδικές 2015: Δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία Θετικής ΚατεύθυνσηςΤο pelop.gr βρίσκεται στο πλευρό των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και μεταδίδει τα θέματα και τις λύσεις σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό "ΟΡΜΗ".
Στις φωτογραφίες δείτε τις απαντήσεις στη Βιολογία (Θετική Κατεύθυνση)

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ 2015
Σχόλια για το μάθημα στη Βιολογία Κατεύθυνσης από τη Βιολόγο των Φροντιστηρίων ΟΡΜΗ, κ. Κίτσου Παρασκευή!ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2015-05-22
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. β
Α2. γ
Α3. α
Α4. δ
Α5. γ

ΘΕΜΑ Β
Β1.
1 -Α
2- Β
3- Β
4- Α
5- Α
6- Α
7- Β
8- Β

Β2. Κεφ. 2 σελ. 36-37 Έναρξη: «Κατά την έναρξη… πρωτεϊνοσύνθεσης».
Β3. Κεφ.4 σελ. 57 «Σήμερα μπορούμε… οργανισμούς»
Κατασκευή ανασυνδυασμένου DNA« Για το σκοπό …. ανασυνδυασμένο»
Β4. Κεφ. 8 σελ.117 «Η ινσουλίνη… από διαβήτη»
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
-Η βάση που ενσωματώθηκε κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας είναι στον πάνω κλώνο η 7η βάση, C αντί G ( μετρώντας από αριστερά προς δεξιά ).
-μετά την αφαίρεση του πρωταρχικού τμήματος και την επιδιόρθωσή του το ΤΕΛΙΚΟ δίκλωνο μόριο DNA είναι:
5΄ – CTCTTTGTACGTATGCTG- 3΄
3΄- GAGAAACATGCATACGAC- 5΄
με άκρα όπως φαίνονται παραπάνω αφού η κατεύθυνση της αντιγραφής είναι 5΄-> 3΄.
Γ2. Κεφ.2 σελ. 28, 30 «Για να αρχίσει η αντιγραφή… οργανισμούς στο ένα στα 1010»
Συγκεκριμένα να αναφερθούν τα ένζυμα:
-DNA ελικάση
-Πριμόσωμα
-DNA πολυμεράση
-DNA δεσμάση
-Επιδιορθωτκά Ένζυμα
και ο ρόλος τους.
Γ3. Πρόκειται για άσκηση διϋβριδισμού, αφού εξετάζεται ο τρόπος κληρονόμησης δύο χαρακτήρων, δηλαδή η παραγωγή ενζύμου Α και το χρώμα σώματος του εντόμου.
Για να βρούμε τον τρόπο κληρονόμησης των δύο χαρακτήρων θα τους εξετάσουμε ξεχωριστά:
Α) Για το ένζυμο Α :
-Δεδομένου ότι τα άτομα που διασταυρώθηκαν είναι ετερόζυγα και όλοι οι απόγονοι παράγουν το ένζυμο Α συμπεραίνουμε ότι :
Α: επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύμου Α
α: υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για την έλλειψη του ενζύμου Α
-Επειδή από τη διασταύρωση ετερόζυγων σύμφωνα με τον 1ο Νόμο Mendel η αναμενόμενη φαινοτυπική αναλογία είναι 3:1, στην περίπτωση αυτή παρατηρείται απόκλιση διότι δεν προκύπτουν άτομα με έλλειψη του ενζύμου Α (ομόζυγα για το υπολειπόμενο , αα, όπως αναμένεται), πρόκειται , λοιπόν, για θνησιγόνο γονίδιο.
-Επίσης τόσο οι θηλυκοί όσο και οι αρσενικοί απόγονοι παράγουν ένζυμο Α (δεν διαφέρει η αναλογία για το συγκεκριμένο χαρακτήρα για τα δύο φύλα) άρα είναι αυτοσωμικό.
Επομένως, το γονίδιο που δεν παράγει ένζυμο Α είναι αυτοσωμικό υπολειπόμενο και θνησιγόμο.
Β) Για το χρώμα σώματος:
600 θηλυκά και 300 αρσενικά = 900 απόγονοι με ανοιχτό χρώμα σώματος
300 απόγονοι (αρσενικά) με σκούρο χρώμα σώματος σε αναλογία λοιπόν 3:1.
-Άρα το ανοιχτό χρώμα επικρατεί έναντι του σκούρου χρώματος και ισχύει:
Β: επικρατές αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για το ανοιχτό χρώμα και
β: υπολειπόμενο αλληλόμορφο γονίδιο υπεύθυνο για το σκούρο χρώμα
-Προκειμένου να ελέγξουμε αν πρόκειται για αυτοσωμικό ή φυλοσύνδετο , παρατηρούμε τις αναλογίες ανάμεσα στα αρσενικά και θηλυκά άτομα. Ισχύει:
-Θηλυκά άτομα: 600 με ανοιχτο χρώμα , (100%)
-Αρσενικά άτομα: 300 με ανοιχτο χρώμα : 300 με σκούρο χρώμα , (αναλογία 1:1)
-Επειδή οι αναλογίες διαφέρουν πρόκειται για φυλοσύνδετο γονίδιο.
Άρα το γονίδιο που καθορίζει το ανοιχτό χρώμα σώματος είναι φυλοσύνδετο επικρατές.
(ΧΒ: επικρατές και Χβ : υπολειπόμενο)
Γ4. (Από το προηγούμενο ερώτημα Γ3 προκύπτει:)
(P) Πατρική γενιά: (θηλυκά) ΑαΧΒΧβ x AαΧΒΥ (αρσενικά)
Γαμέτες: ΑΧΒ, ΑΧβ, αΧΒ, αΧβ και ΑΧΒ, ΑΥ, αΧΒ, αΥ
Σύμφωνα με το τετράγωνο του Punnett:
F1 γενιά:
Φαινότυποι:
6: θηλυκά που παράγουν το ένζυμο Α και έχουν ανοιχτό χρώμα
3: αρσενικά που παράγουν το ένζυμο Α και έχουν σκούρο χρώμα
3: αρσενικά που παράγουν το ένζυμο Α και έχουν ανοιχτό χρώμα
Οι απόγονοι ομόζυγοι για το α (αα) ΔΕΝ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ.

ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Πιθανά χρωμοσώματα

1ο 3΄- ACGGATATCTAGC-5΄
5΄- TGCCTATAGATCG- 3΄

2ο 3΄-ACGGATGCTAGAT- 5΄
5΄-TGCCTACGATCTA- 3΄

3ο 5΄- ATAAGTG- 3΄
3΄- TATTCAC- 5΄

4ο 5΄- ATACACT- 3΄
3΄- TATGTGA- 5΄
Δ2. Ενήλικο άτομο με γονότυπο: ΑαΒβ
Πιθανοί γαμέτες: ΑΒ, Αβ, αΒ, αβ
Δ3. Γονότυποι απογόνων:

-Άρα 50% απόγονοι με φυσιολογικό φαινότυπο (ΑΑΒΒ και ΑαΒβ )
και 25% απόγονοι με φυσιολογικό καρυότυπο (ΑΑΒΒ).
(75% με μη φυσιολογικό καρυότυπο)
-50% (απόγονοι ΑΑΒβ έλλειψη του χρωμοσώματος Β και ΑαΒΒ με έλλειψη του χρωμοσώματος Α).
(Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι 100% φυσιολογικοί οι φαινότυποι των απογόνων σε περίπτωση που δεν έχει αντίκτυπο στο φαινότυπο η έλλειψη ή περίσσεια γενετικού υλικού σε κάθε χρωμόσωμα)

Δ4. Τα άτομα ΑΑΒβ και ΑαΒΒ έχουν μετατόπιση ή έλλειψη
Τα άτομα ΑαΒβ έχουν αμοιβαία μετατόπιση.
Κεφ.6 σελ.97-98.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [19:08:07]