Κυριακή 20 Μαΐου 15:11      19°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Εμπορικό λιμάνι Πάτρας: 8 οφέλη για την πόλη

Εμπορικό λιμάνι Πάτρας: 8 οφέλη για την πόληΤον προηγούμενο χρόνο, οι συζητήσεις για την υλοποίηση του εμπορικού λιμανιού της Πάτρας, είχαν λάβει σημαντικές διαστάσεις με κορύφωση του δέσμευση του τότε υπουργού Υποδομών κ. Χρυσοχοΐδη για την ολοκλήρωση των μελετών και την ένταξή του στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Για πολλά χρόνια, το έργο αυτό δεν βρισκόταν ψηλά στη διεκδικητική ατζέντα των πολιτικών, αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων της περιοχής, καθώς ίσως δεν είχε γίνει κατανοητό στις πραγματικές του διαστάσεις, πως ένα έργο και μόνο μπορεί να προσδώσει σημαντικά πολλαπλασιαστικά οφέλη στην περιοχή μας.
Μια περιοχή που πλήττεται σε απόλυτο βαθμό από την ανεργία και όχι μόνο λόγω της οικονομικής κρίσης. Μια περιοχή που δεν κατόρθωσε να ανιχνεύσει και να θέσει προτεραιότητες σε αναπτυξιακά έργα, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει.
Επανέρχομαι στο θέμα αυτό, καθώς νομίζω ότι ιδιαίτερα σήμερα, πρέπει να θέσουμε τον στόχο αυτό σε άμεση προτεραιότητα και θα εξηγήσω γιατί.
@Αρχικά αναφέρομαι στην απόφαση 1346/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά τους θαλάσσιους λιμένες, τους λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας και τους τερματικούς σταθμούς διατροπικών μεταφορών. Κατατάσσει δε τους θαλάσσιους λιμένες σε κατηγορίες Α, Β και Γ, κατά σειρά σπουδαιότητας.
@Στην κατηγορία Α είναι οι θαλάσσιοι λιμένες διεθνούς σημασίας, οι οποίοι έχουν συνολικό ετήσιο όγκο διακίνησης τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ή 200.000 επιβάτες και οι οποίοι, εκτός αν αυτό είναι αδύνατον, είναι συνδεδεμένοι με χερσαία στοιχεία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, κατά συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Σε κάθε περίπτωση, το λιμάνι της Πάτρας είναι μέσα σε αυτές τις κατηγορίες.
@Κατόπιν και μετά την ανωτέρω απόφαση του ΕΚ, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 8315/2007, στην οποία και σύμφωνα με τις προοπτικές ανάπτυξης στο πλαίσιο των θαλασσίων διαδρόμων των διευρωπαϊκών και εθνικών δικτύων μεταφοράς αλλά και στον προγραμματισμό εκτέλεσης λιμενικών έργων από άποψη αναπτυξιακών επιλογών, κατατάσσει την Πάτρα στα λιμάνια διεθνούς ενδιαφέροντος.
@Η Εθνική Στρατηγική Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την περίοδο 2013-2018, καθόρισε το πλαίσιο για τα έργα με στόχο την ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος και σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, σημαντική θέση θα πρέπει να έχει το λιμάνι της Πάτρας.
Στα πορίσματα της έκθεσης αξιολόγησης του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που παρουσίασε τον Σεπτέμβριο 2013 το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το κεφάλαιο Δ.2.5. αναφέρεται στην ανάδειξη των υπηρεσιών διεθνούς εμπορίου και μεταφορών μεγάλων αναπτυξιακών έργων μεταφορών.
Ως προωθητική ενέργεια για ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ώστε να καταστεί πραγματική νότια δυτική πύλη της χώρας, αναφέρει ως έργο αμέσου προτεραιότητας, τον προγραμματισμό και υλοποίηση του εμπορικού τμήματος του λιμένα Πατρών, με ορίζοντα μεσοπρόθεσμο, μέχρι το τέλος της επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Ενα πολύ σημαντικό στοιχείο δε είναι που τον Δεκέμβριο 2011, ο αρμόδιος επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική κ. Γιοχάνες Χαν, παρουσίασε το εμπορικό λιμάνι, ανάμεσα σε 166 έργα, ως έργο αμέσου προτεραιότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
Τέλος, στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, που παρουσίασε η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης τον Απρίλιο 2014, στο κεφάλαιο «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων» αναφέρει ως πρώτη ομάδα στόχων την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Εξειδικεύοντας δε αναφέρει ως κύριες προτεραιότητες την κατασκευή και επέκταση των λιμανιών του ΔΕΔ-Μ για την αύξηση των εμπορευματικών μεταφορών και την παροχή υψηλού επιπέδου λιμενικών υπηρεσιών, που σημαίνει πως στα έργα κυρίαρχη θέση θα έχει το εμπορικό τμήμα του λιμανιού της Πάτρας
Το εμπορικό λιμάνι της Πάτρας με οδική και σιδηροδρομική σύνδεση, είναι ένα έργο που θα αναμορφώσει παραγωγικά και οικονομικά την περιοχή, θα επαναφέρει την Αχαΐα στην παλαιά βιομηχανική και εμπορική της αίγλη και πιό κάτω εξηγώ γιατί.
Το λιμάνι της Πάτρας ανήκει στα διευρωπαϊκά δίκτυα, και έχει τριπλό χαρακτήρα (επιβατηγό-εμπορικό-τουριστικό), το δε εμπορικό είναι πολυχρηστικό, που σημαίνει πως θα εξυπηρετεί:
-Πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού και υγρού φορτίου. Σήμερα στο παλιό λιμάνι που υλοποιείται αυτή η δραστηριότητα, εκφορτώνονται ετησίως περίπου 300.000 τόνοι πρώτων υλών που προορίζονται κυρίως για βιομηχανίες της ΒΙΠΕ Πατρών.
-Πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containers) και
-Πλοία RO-RO για μεταφορά ασυνόδευτων φορτίων και containers.
Οσον αφορά στο τμήμα που αφορά τη διακίνηση και φόρτωση-εκφόρτωση containers, αναφέρω ότι σήμερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις-βιομηχανίες από τη Δυτική Ελλάδα:
-Εξάγουν τα προϊόντα τους με πάνω από 8.000 cntrs ετησίως που ενδεχομένως να φθάνουν και στα 10.000.
-Επίσης εισάγουν πρώτες ύλες με πάνω από 4.000 cntrs ετησίως.
Και όλα αυτά γίνονται μέσω του λιμένα του Πειραιά, με μεγάλο εγχώριο μεταφορικό κόστος.
Το μεταφορικό κόστος αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού κόστους και επηρεάζει άμεσα την ανταγωνιστικότητα. Υπάρχουν δε προϊόντα που είναι χαμηλής αξίας ανά μονάδα ή άλλα που είναι ελαφριά, στα οποία το μεταφορικό κόστος είναι κυρίαρχο στη διαμόρφωση της τελικής τιμής.
Τα στοιχεία συνηγορούν πως το έργο της μεταφοράς θα διπλασιασθεί, από την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε περιοχές εντός και εκτός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία από επιχειρήσεις που αναδεικνύουν πως αν γίνει το εμπορικό λιμάνι:
1. Θα μεταφέρουν στην περιοχή μας τις παραγωγικές τους μονάδες πολλές επιχειρήσεις.
2. Θα επαναφέρουν στην περιοχή παραγωγικές μονάδες που έχουν μεταφερθεί σε άλλες περιοχές λόγω της μη ύπαρξης εμπορικού λιμανιού.
3. Θα διπλασιάσουν την παραγωγή τους ήδη λειτουργούσες μονάδες.
Από τα ανωτέρω εκτεθέντα προκύπτει πως ένα και μόνο έργο:
4. Θα αυξήσει τις θέσεις εργασίας μόνο στην ΒΙΠΕ τουλάχιστον κατά 50% και όχι μόνο.
5. Θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
6. Θα κάνει ελκυστική την περιοχή μας για προσέλκυση νέων επενδύσεων στη
μεταποιητική δραστηριότητα.
7. Τέλος, έχει υπολογισθεί ότι μόνο αυτό το έργο θα προκαλέσει την ανάγκη για χωροθέτηση επέκτασης της ΒΙΠΕ Πατρών.
8. Παράλληλα, η υλοποίηση του έργου του νέου εμπορικού λιμένα, θα απελευθερώσει από εμπορικές χρήσεις τον παλαιό νότιο λιμένα, ώστε να γίνουν οι χώροι προσπελάσιμοι και να αναπτυχθούν δράσεις ψυχαγωγίας, πολιτισμού προς όφελος των πολιτών αλλά και τουριστικές όπως αγκυροβόλια, επέκταση της Μαρίνας και άλλες.
Για όλα τα ανωτέρω, το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον ΟΛΠΑ και την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου, έχουν εργασθεί επιμελώς σε αυτή την προσπάθεια, με στοιχεία που έχουν επεξεργασθεί και με συνεχείς στοχευμένες και επεξεργασμένες παρεμβάσεις και την συγκέντρωση των στοιχείων.
Το έργο θα γίνει και θα αλλάξει τον οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον, ένα έργο που άμεσα και έμμεσα αφορά όλους μας.
Συνεπώς, θα πρέπει να εργασθούμε, ώστε η νέα πολιτική ηγεσία, με τη στήριξη όλων των τοπικών φορέων, να θέσει σε άμεση προτεραιότητα το έργο και θα πρέπει αυτό να γίνει αντιληπτό, σε όλες του τις διαστάσεις.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:11:58]