Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 01:44      7°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α) και εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Α-Β)

Το πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσιων ΕΠΑΛ (ομάδα Α) και εσπερινών ΕΠΑΛ (ομάδα Α-Β)



Το πρόγραμμα διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄), μαθημάτων γενικής παιδείας της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης ημερήσιων και της Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) έτους 2015, έχει ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ
(ΟΜΑΔΑ Α - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β)
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΤΡΙΤΗ
19-05-2015
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΠΕΜΤΗ
21-05-2015
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
ΤΕΤΑΡΤΗ
03-06-2015
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΙΙ
ΠΕΜΠΤΗ
04-06-2015
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΙΙ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
05-06-2015
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
06-06-2015
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ
08-06-2015
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ
09-06-2015
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΙΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών Λυκείων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από τα μαθήματα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τα οποία η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.
Οι υποψήφιοι των Εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Α΄) εξετάζονται μόνο στα μαθήματα γενικής παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά Ι.






Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 



Τελευταία [01:44:56]