Τρίτη 22 Μαΐου 03:57      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Φάκελος Πάτρα: Ο Γεώργιος Α΄ και τα 25 στρέμματα

Φάκελος Πάτρα: Ο Γεώργιος Α΄ και τα 25 στρέμματαΟ βασιλιάς Γεώργιος Α΄ υπήρξε από τους πιο φανατικούς λάτρεις της Πάτρας την τελευταία 20ετία του 19ου αιώνα και μέχρι την δολοφονία του στην Θεσσαλονίκη το 1913.
Ερχόταν στην πόλη μας είτε μόνος του, είτε συνοδευόμενος από μέλη της οικογένειάς του και παρέμενε στην Πάτρα για κάποιες ημέρες. Συνήθως διέμενε σε φιλικά του σπίτια – μεταξύ των οποίων ήταν του Δεσποτόπουλου, του Φακίρη, του Γερούση, του Φραγκόπουλου, του Μπογδάνου, του Ρηγόπουλου, του Βουδ και άλλων. Εξαιτίας, μάλιστα, του γεγονότος ότι σε αυτά κατέλυε ο βασιλιάς Γεώργιος τα σπίτια αυτά τα έλεγαν «τα Ανάκτορα της Πάτρας».
Ο Γεώργιος αρκετές φορές έφθανε σιδηροδρομικώς ή ακτοπλοϊκώς ή άλλοτε πάλι επιβαίνοντας της «Μυκάλης», του πλοίου με το οποίο μετακινείτο η ελληνική βασιλική οικογένεια, αφού το οδικό δίκτυο δεν υπήρχε εκείνη την εποχή.
Οι αφορμές διάφορες, είτε για υπηρεσιακούς λόγους που είχαν σχέση με θεμελιώσεις κτηρίων ή του νέου ιερού ναού του Αγίου Ανδρέα το 1908. Κυρίως, όμως, ερχόταν στην Πάτρα για αναψυχή, για να δεις τους πατρινούς υπηκόους του και του φίλους του, για να μάθει τα προβλήματά τους και να περάσει μερικές ημέρες ξεκούρασης μαζί τους.
Με επίκεντρο την πόλη μας πραγματοποιούσε εκδρομές στην ευρύτερη περιοχή και ιδιαίτερα στο Γηροκομειό, αλλά και πιο μακριά, αφού πήγαινε για κυνήγι στου Λάππα, όπου βρίσκονταν τα βασιλικά κτήματα της Μανωλάδας.
Εξαιτίας της αγάπης του για την Πάτρα είχε φτιάξει έναν κήπο στα Υψηλά Αλώνια, τον οποίο επιμελείτο προσωπικά, ενώ ήθελε να χτίσει στην πόλη μας και ένα μικρό ανάκτορο για να μπορεί να διαμένει. Ετσι, λοιπόν, στα τέλη του 19ου αιώνα, συγκεκριμένα το 1899, αγόρασε μια μεγάλη έκταση 25 στρεμμάτων, η οποία ξεκινούσε από τα Ψηλαλώνια και έφτανε κοντά στο Σκαγιοπούλειο.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα η βασιλική οικογένεια δεν μπορούσε να αποφασίσει εάν θα έφτιαχνε κανονικό σπίτι στην Πάτρα ή απλά ένα περίπτερο για να μπορεί να ξεκουράζεται ο Γεώργιος. Τελικά, όμως, δεν έφτιαξαν τίποτα, αφού μεσολάβησε η δολοφονία του Βασιλιά στην Θεσσαλονίκη κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους και το κτήμα το κληροδότησε στον μικρότερο γιό του, τον πρίγκηπα Χριστόφορο (πατέρα του σημερινού πρίγκηπα Μιχαήλ). Από τον Χριστόφορο, που ήταν το… στερνοπούλι του Γεωργίου (ο Βασιλιάς δεν του χάλαγε χατήρι και λέγεται ότι όταν ήθελαν κάποια χάρη οι άλλοι πρίγκηπες από τον πατέρα τους, έστελναν αυτόν για να την πετύχουν!), το κτήμα αγόρασαν από κοινού δυο συμπολίτες, ο γιατρός Κ. Σταμπουλόπουλος και ο σταφιδέμπορος Π. Σκαγιόπουλος, οι οποίοι στην συνέχεια το κατέτμησαν σε οικόπεδα, τα οποία αγόρασαν οι οικογένειες Στ. Γκολφινόπουλου, Τ. Βοϊλα, Λ. Σταυρουλόπουλου, Δ. Βορίση, Ι. Μενούνου και άλλες.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ
Στα «Μεγάλα Ρεπορτάζ της Πάτρας», τα οποία εκδόθηκαν από την «Πελοπόννησο» το 2006, με αφορμή την συμπλήρωση 120 χρόνων ζωής της ιστορικής εφημερίδας, παρουσιάζεται το συμβόλαιο με το οποίο οι Σκαγιόπουλος και Σταμπουλόπουλος μεταπωλούν το κτήμα του πρίγκηπα Χριστόφορου το 1922, λίγο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
«Εν Πάτρας σήμερον την 3η του Μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεακοστού εικοστού δευτέρου έτους, ημέρα Τετάρτη μετά μεσημβρίας ενώπιον εμού του συμβολαιογράφου και κατοίκου Πατρών Ιωάννου Π. Αργυριάδου εδρεύοντος ενταύθα, ενεφανίσθησαν οι επίσης γνωστοί και μη εξαιρετέοι κύριοι, αφ ενός ο Παναγιώτης Σπυρίδωνος Σκαγιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αναστασίου Σταμπουλόπουλος ο μεν σταφιδέμπορος ο δε ιατρός κάτοικοι αμφότεροι Πατρών και αφ΄ ετέρου ο Λυκούργος Λυκούργου Σταυρουλόπουλος πρακτοριακός υπάλληλος και κάτοικος επίσης Πατρών και εξετέθησαν τα εξής: Ο Παναγιώτης Σπυρίδωνος Σκαγιόπουλος και ο Κωνσταντίνος Α. Σταμπουλόπουλος έχουσιν εις την νόμιμον αυτών κατοχήν και κυριότητα εξ αγοράς από την Α.Υ., τον Πρίγκηπα Χρηστόφορον δυνάμει του υπ αριθμ΄6676 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Δ. Ιωάννου νομίμως μετεγγεγραμμένον εις το βιβλίον των μεταγραφών του Δήμου Πατρέων εν κτήμα κείμενον εις θέσιν «Υψηλά Αλώνια» της μεσημβρινής σειράς των Πατρών, ότι εκ του κτήματος τούτου διαιρεθέντος εις οικόπεδα συμφώνως προς το από δεκάτης Μαρτίου 1914 έτους σχεδιάγραμμα του μηχανικού Γεωργίου Καραβέλλα, προσηρτισμένον εις το υπ εμοί συναταχθέν υπ΄ αριθμόν 24.465 της 14ης Μαρτίου 1914 έτους συμβόλαιον εκπονηθέν δ΄ επί τη βάσει του νυν εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Πατρών, πωλούσιν εκχωρούσιν και μεταβιβάζουσιν εις τον συμβαλλόμενον Λυκούργο Σταυρουλόπουλο, εν οικόπεδον μεθ όλων των εν αυτώ υπαρχόντων δένδρων και της μάνδρας, φερόμενον εν τω άνω σχεδιαγράμματι, υπογεγραμμένω παρά των συμβαλλομένων εκτάσεως πεντακοσίων είκοσι επτά τετραγωνικών περίπου έχον πλευρικάς διαστάσεις ανατολικώς μέτρα οκτώ, δυτικώς μέτρα οκτώ, αρκτικώς μέτρα τριάκοντα εννέα, και συνοδευόμενον ανατολικώς με οδόν Παναχαϊκού, δυτικώς με οικόπεδον Ανδρέου Ραβαζούλα, αρκτικώς με οικόπεδον ιδίου αγοραστού Λυκούργου Σταυρουλόπουλου και μεσημβρινώς με οικόπεδον ιδίων πωλητών Σκαγιοπούλου και Σταμπουλοπούλου, αντί συμφωνηθέντος μεταξύ των τιμήματος δραχμών τεσσαράκοντα πέντε κατά πήχυν, ανερχομένου του όλου τιμήματος εις δραχμάς είκοσι τρεις χιλιάδας επτακοσίους δεκαπέντε, όπερ τίμημα τα μέρη παραδέχθησαν ως ικανόν και ως αντάξιον, παραιτουμένα της εντάσεως περί υπερόγκου βλάβης και όπερ τίμημα κατέβαλε ο αγοραστής ως και παρέλαβον οι πωληταί, ενώπιον εμού και των μαρτύρων ήτοι έκαστος έλαβε το μερίδιόν του».
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [03:57:39]