Δευτέρα 21 Μαΐου 05:59      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ο Γ. Δημαράς ζητά ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτων

Ο Γ. Δημαράς ζητά ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτωνΜε επιστολή της Παράταξης "Τωρα για την Πάτρα" προς στον Δήμαρχο Πατρέων, ζητείται ενημέρωση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιου για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:
Κύριε Δήμαρχε
Όλοι γνωρίζουμε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι το πλέον σημαντικό και επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Δήμο του Πύργου εντείνουν τις ανησυχίες των Πατρινών για τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει και η Πάτρα τα ίδια αδιέξοδα.
Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να ακυρώσει τον σχεδιασμό που υλοποιούσε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή (Μονάδα επεξεργασίας συμμείκτων απορριμμάτων), πέραν των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί, επαναφέρει στο σημείο μηδέν το 5ετές χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών, δράσεων και έργων, για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού. Δεδομένου δε του γεγονότος ότι, το αδειοδοτημένο κύτταρο του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας έχει κορεσθεί και εξαντλήσει τις δυνατότητές του, ανακύπτει το πρόσθετο πρόβλημα της εξεύρεσης προσωρινής λύσης για τη διάθεση των απορριμμάτων της πόλης τα προσεχή 4 έως 5 έτη.
Το πρόβλημα είναι κατεπείγον. Δεν περισσεύει ούτε μια ημέρα για χάσιμο. Ευλόγως οι συμπολίτες μας ερωτούν να πληροφορηθούν τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου, από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα, για την υλοποίηση τόσο του μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού, (διαλογή στην πηγή, μονάδα κομποστοποίησης, ΣΜΑ, νέος ΧΥΤΑ κ,λ,π,) όσο και της βραχυπρόθεσμης αντιμετώπισης του προβλήματος. Συγκεκριμένα :
1.      Για πόσο χρονικό διάστημα ακόμα σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή να λειτουργεί το ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας και σε ποιους χώρους ταφής;
2.      Τι ενέργειες έχουν γίνει για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας του ΧΥΤΑ; Πότε προβλέπεται να γίνει από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση η σχετική έγκριση; Για πόσο χρονικό διάστημα έχει ζητηθεί η παράταση λειτουργίας; Έχει ζητηθεί η καθ ύψος επέκταση του υφιστάμενου κυττάρου ή η δημιουργία νέου κυττάρου;
3.      Τι ενέργειες έχουν γίνει για την υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ (τείχος αντιστήριξης, καύση βιοαερίου, οριστική αποκατάσταση κορεσμένου κυττάρου ταφής κ.λ.π.) που έχει αποφασίσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και βρίσκονται στη φάση της υλοποίησης; Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ανέμενε την έγκριση. Πού βρίσκεται το θέμα σήμερα; Πότε προβλέπεται η ολοκλήρωση της κατασκευής των έργων;
4.      Ο προηγούμενος σχεδιασμός προέβλεπε την κατασκευή ΣΜΑ για τη μεταφορά των απορριμμάτων στη μονάδα επεξεργασίας του Φλόκα. Τι σχεδιάζει η νέα Δημοτική Αρχή; Θα κατασκευάσει ΣΜΑ; Σε ποιο χώρο και τι σκοπό θα εξυπηρετεί;
5.      Τι ενέργειες έχουν γίνει για τη βελτίωση της απόδοσης του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης; Τι ποσοστό ανακύκλωσης έχουμε σήμερα, τι στόχο βάζει για το μέλλον η Δημοτική Αρχή και πως προτίθεται να τον υλοποιήσει;
6.      Τι ενέργειες έχουν γίνει για τη δημιουργία νέου συστήματος συλλογής οργανικών απορριμμάτων στη πηγή; Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ενός πιλοτικού προγράμματος διαλογής οργανικών στην πηγή, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ. Που βρίσκεται σήμερα το θέμα; Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το έτος 2.020 ο Δήμος της Πάτρας θα πρέπει να επεξεργάζεται τουλάχιστον 30.000 τόνους/έτος οργανικών απορριμμάτων. Ποιο ποσοτικό στόχο διαλογής οργανικών στην πηγή θέτει η Δημοτική Αρχή και πως σχεδιάζει να τον υλοποιήσει;
7.      Τι ενέργειες έχουν γίνει για τη κατασκευή της μονάδας κομποστοποίησης οργανικών που προβλέπει ο νέος σχεδιασμός; Πού και πότε θα χωροθετηθεί; Τι δυναμικότητα θα έχει; Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κατασκευής; Ποιος θα τη λειτουργεί και με ποιο νομικό καθεστώς;
8.      Σύμφωνα με την Ευρωπαική εμπειρία τα συνολικά ποσοστά ανακύκλωσης και κομποστοποίησης σε χώρες με πολύχρονη πρακτική σε αυτές τις δράσεις δεν υπερβαίνουν το 50%. Στην περιοχή μας όπου τα σημερινά ποσοστά είναι μονοψήφια, ακόμα και με αυξημένες καμπάνιες ευαισθητοποίησης είναι δύσκολο ακόμα και σε βάθος χρόνου να φτάσουν το 15-20%. Αυτό σημαίνει ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των σύμμεικτων απορριμμάτων, τουλάχιστον 80% στην καλύτερη περίπτωση, θα οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. Αυτό συνεπάγεται την αναγκαιότητα κατασκευής νέου ή νέων ΧΥΤΑ. Η χωρητικότητα του νέου ΧΥΤΑ προκειμένου να καλυφτούν οι ανάγκες του Δήμου της Πάτρας την επόμενη 30ετία ισοδυναμεί με 2 κύτταρα ίσης έκτασης με αυτό της Ξερόλακκας ή 13 κύτταρα ίδια με αυτό του Φλόκα. Που και πότε σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή την κατασκευή τους;
9.      Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο νέος σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων της Πάτρας δεν συνάδει και βρίσκεται σε αντίθεση με τον ισχύοντα Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό (προβλέπει μονάδα επεξεργασίας συμμείκτων απορριμμάτων στο Φλόκα και δεν επιτρέπει την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή του νέου σχεδιασμού (χρηματοδότηση των απαιτούμενων υποδομών και αδειοδότηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων) είναι η αλλαγή του Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού. Έχει θέσει η Δημοτική Αρχή το θέμα της αλλαγής της ισχύουσας νομοθεσίας και του ισχύοντος Εθνικού Σχεδιασμού προς την κυβέρνηση και πότε προτίθεται να το κάνει;
10.      Ήδη, προ πολλών μηνών η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέλαβε την υποχρέωση εκπόνησης και έγκρισης νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης των απορριμμάτων. Τι ενέργειες έχει κάνει η Δημοτική Αρχή προκειμένου ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός να ενσωματώσει τον νέο σχεδιασμό του Δήμου της Πάτρας; Είναι προφανές ότι για την αποδοχή και έγκριση του νέου σχεδιασμού του Δήμου της Πάτρας από την Περιφέρεια και τους υπόλοιπους Δήμους της περιοχής, δεν αρκεί η έκφραση της πολιτικής βούλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και η υποβολή συγκεκριμένων και ρεαλιστικών προτάσεων με τεχνική και ποσοτική τεκμηρίωσή τους, που να απαντούν στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων για τα επόμενα 30 χρόνια.
Κύριε Δήμαρχε,
μετά τα παραπάνω, σας ζητούμε να φέρετε άμεσα το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων για ενημέρωση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Πάτρα 27-4-2015
Γιάννης ΔημαράςΑποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [05:59:47]