Δευτέρα 21 Μαΐου 08:29      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Υπό αναγκαστική διαχείριση η Μηχανική. Ερωτήματα για το φράγμα

Υπό αναγκαστική διαχείριση η Μηχανική. Ερωτήματα για το φράγμαΗ Μηχανική ΑΕ με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ' αριθμ. 9110/2013 τελεσίδικης αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η εταιρία τέθηκε υπό αναγκαστική διαχείριση, ως μέσο αναγκαστικής εκτελέσεως, κατά τα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ.
Η ανώνυμη ελεγκτική εταιρία Pricewaterhouse Coopers AE, που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας 268, διορίσθηκε αναγκαστικός διαχειριστής της εταιρίας, δυνάμει της υπ' αριθμ. 700/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και εκπροσωπείται για τους σκοπούς της αναγκαστικής διαχείρισης από τον Νικόλαο Κλιάνη (τηλ. 210.68.74.400).
Ηδη διά της από 09/03/2015 έγγραφης δήλωσής της, η PricewaterhouseCoopers αποδέχθηκε τον διορισμό της ως αναγκαστικού διαχειριστή της εταιρίας Μηχανική ΑΕ και ανέλαβε τα καθήκοντά της.
Τη διοίκηση της Μηχανική ΑΕ καθώς και την εκπροσώπησή της έναντι τρίτων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η αναγκαστική διαχειρίστρια PricewaterhouseCoopers, η οποία θα διεκπεραιώνει πλέον όλες τις υποθέσεις που αφορούν και εμπίπτουν στην εν γένει οικονομική και εμπορική διαχείριση της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 1034επ ΚΠολΔ.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [08:29:00]