Τρίτη 22 Μαΐου 09:36      17°-30° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Δήλωση Κ. Σπαρτινού για το πρόβλημα των σκουπιδιών στο Δήμο Πύργου

Δήλωση Κ. Σπαρτινού για το πρόβλημα των σκουπιδιών στο Δήμο ΠύργουΟ επικεφαλής της Παράταξης ΡΑΠ-ΠΑΤΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ και μέλος του Δ.Σ. του 2ου ΦΟΔΣΑ Αχαΐας
Κώστας Σπαρτινός σε δήλωσή του για το θέμα των σκουπιδιών του Δήμου Πύργου αναφέρει τα εξής:
"Το παρατεταμένο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Πύργου μας έφερε αντιμέτωπους με μία τεράστια υγειονομική βόμβα στα όρια της περιοχής ευθύνης μας.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα η εξειδίκευση και υλοποίηση των σχετικών στόχων και δράσεων για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, μεταφορά, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας πρέπει να εκτελείται με βάση το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), το οποίο εδώ και πολύ καιρό θα έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.
Με αυτά τα δεδομένα επαναβεβαιώσαμε την θέση μας υπέρ της μεταφοράς 2.000 τόνων απορριμμάτων του Δήμου Πύργου στον ΧΥΤΑ Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. Όμως δεν επαναπαυόμαστε. Απαιτούμε τον άμεσο σχεδιασμό διαχειριστικού σχεδίου με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του από τον Δήμο Πύργου και τις ενέργειες που προτίθεται να κάνει η δημοτική του αρχή ώστε να μην βρεθούμε πάλι σε αδιέξοδες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο που η δημοτική αρχή έχει λάβει ειδική χρηματοδότηση από τη σημερινή Κυβέρνηση για το σκοπό αυτό. Η ευθύνη της δημοτικής αρχής δεν μπορεί να απαλειφθεί, ζητώντας την παραπέρα επέμβαση της Κυβέρνησης. Η δήλωση ανικανότητας ή αδυναμίας θα έπρεπε να ακολουθείται από ταυτόχρονη παραίτηση και μεταφορά της επίλυσης του προβλήματος στην περιφερειακή αρχή Δυτ. Ελλάδας, η οποία έχει κι αυτή τις δικές της πολύχρονες ευθύνες.
Σήμερα, επιβάλλεται η θεσμική και πολιτική παρέμβαση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή ΠΕΣΔΑ και τοπικών σχεδίων διαχείρισης με έμφαση στην ανακύκλωση στην πηγή και με στοχοθεσίες που θα εξασφαλίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, την οικονομικότερη δυνατή λύση αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Σχεδίων που με την κατάλληλη αρχική επεξεργασία στο δημοτικό επίπεδο μπορεί και πρέπει να αποτελέσουν μέρος ενός Περιφερειακού και εν τέλει Εθνικού σχεδιασμού, ο οποίος θα συμβαδίζει με τη διαχείριση που εφαρμόζεται και στα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, αφού θα είναι απολύτως συμβατή με τις πιο πρόσφατες Ευρωπαϊκές οδηγίες και τους σχετικούς στόχους."Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [09:36:50]