Κυριακή 27 Μαΐου 15:04      17°-29° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τεχνικών από την INTERAMERICAN

Νέο Πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης Τεχνικών από την INTERAMERICANΣε σειρά επαγγελματιών της αγοράς τεχνικών υπηρεσιών απευθύνεται το νέο πρόγραμμα ασφάλισης της "αστικής ευθύνης τεχνικών" έναντι των πελατών τους, που παρουσιάζει η INTERAMERICAN. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε έξι σχέδια κάλυψης, παρέχει δηλαδή εύρος επιλογών και ευελιξία, συνδυάζοντας έτσι το προσιτό κόστος ασφάλισης με τις υψηλού επιπέδου και αξιοπιστίας υπηρεσίες της εταιρείας. Πέρα από τους ελεύθερους επαγγελματίες -ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, συντηρητές καυστήρων κ.ά.- το ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται και για την ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρομεσαίων τεχνικών επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα καλύπτονται ατυχήματα που προκαλούν σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές σε τρίτους, από αμέλεια ή παράλειψη του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών κατασκευής ή συντήρησης. Επίσης, καλύπτονται αξιώσεις τρίτων, σχετικές με ελαττωματικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή και λανθασμένο σχεδιασμό και μελέτη έργου. Το ανώτατο όριο κάλυψης αστικής ευθύνης τεχνικών από την INTERAMERICAN ξεκινά από τις 100 και καταλήγει στις 750 χιλιάδες ευρώ, κλιμακούμενο στις έξι βαθμίδες σχεδίων ασφάλισης.
Η INTERAMERICAN εντείνει το ενδιαφέρον της για την ασφαλιστική κάλυψη παραγωγικών-επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που αποτελούν πυλώνα εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και της οικονομίας.Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:04:18]